logo

Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Đăng Quang

280 Dương Thị Mười, P. Tân Thới Hiệp, Q12, Tp Hồ Chí Minh

0937 860 589

Đèn Bàn và Đèn cây đứng

Đèn Bàn và Đèn cây mô tả

Đèn Bàn ĐB13 Đen

-40%1,357,000815,000

Đèn Bàn ĐB12 Đen

-40%1,686,0001,012,000

Đèn Bàn ĐB12 Trắng

-40%1,686,0001,011,000

ĐÈN BÀN ĐB13 Trắng

-40%1,357,000814,000

Đèn Bàn ĐB14 Trắng

-40%1,470,000882,000

Đèn Bàn ĐB14 Đen

-40%1,470,000882,000

Đèn Bàn ĐB15 Đen

-40%1,772,0001,063,000

Đèn Bàn ĐB15 Trắng

-40%1,772,0001,063,000

Đèn Bàn ĐBG16 Trắng

-40%1,400,000840,000

Đèn Bàn ĐB16 Đen

-39%1,400,000860,000

Đèn Bàn ĐB19 Đen

-40%1,372,000823,000

Đèn Bàn ĐB21 Đen

-40%1,943,0001,166,000

Đèn Bàn ĐB21 Trắng

-40%1,943,0001,165,000

Đèn Bàn ĐB23 Đen

-40%1,000,000600,000

Đèn Bàn ĐB19 Trắng

-40%1,372,000823,000

Đèn Bàn ĐB23 Xám

--500%100,000600,000

Đèn Bàn ĐB24

-40%1,686,0001,011,000

Đèn Bàn ĐB25

-40%1,772,0001,063,000

Đèn Bàn ĐB26

-40%2,515,0001,509,000

Đèn Bàn ĐB27

-40%2,515,0001,509,000

Đèn Bàn ĐB28

-40%2,515,0001,509,000

Đèn Bàn ĐB31

-40%3,143,0001,885,000

Đèn Bàn ĐB32 Chóa Sơn

-40%3,286,0001,971,000

Đèn Bàn ĐB38

-40%1,630,000978,000

Sản Phẩm Bán Chạy

Đèn chùm đồng CD 1250-8

Đèn chùm đồng CD 1250-8

-46%38,600,00021,000,000
Đèn chùm đồng NC 8887-10+5

Đèn chùm đồng NC 8887-10+5

-40%73,550,00044,000,000
Đèn chùm đồng NC 6054-8

Đèn chùm đồng NC 6054-8

-44%35,870,00020,000,000
Đèn chùm đồng NC 8886/8

Đèn chùm đồng NC 8886/8

-44%46,170,00026,000,000