logo

Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Đăng Quang

280 Dương Thị Mười, P. Tân Thới Hiệp, Q12, Tp Hồ Chí Minh

0937 860 589

Đèn Bàn và Đèn cây đứng

Đèn Bàn và Đèn cây mô tả

Đèn bàn DB 5007

-40%6,000,0003,600,000

Đèn bàn DB 5008

-40%6,500,0003,900,000

Đèn bàn DB 5006

-40%5,370,0003,220,000

Đèn bàn DB 5004

-40%7,180,0004,308,000

Đèn bàn DB 9087

-39%5,100,0003,125,000

Đèn cây DB 6315

-35%3,420,0002,220,000

Đèn bàn DB 2315

-31%1,550,0001,075,000

Đèn cây DB 4033

-40%4,300,0002,580,000

Đèn bàn DB 4033

-39%3,170,0001,920,000

Đèn bàn kháng khuẩn 02

-17%1,200,0001,000,000

Đèn Bàn ĐB 2315

-30%1945,000

Đèn Bàn ĐB 16278

-30%1906,500

Đèn Bàn ĐB 5248

-30%31,837,500

Đèn Bàn ĐB 5078

-30%21,382,500

Đèn bàn ĐB A01

-30%425297,500

Đèn Bàn ĐB A02

-31%425294,000

Đèn Bàn ĐB 17802

-30%1700,000

Đèn Bàn ĐB 17804

-30%1,000,000700,000

Đèn Bàn ĐB 17771

-30%1,000,000700,000

Đèn Bàn ĐB A 208

-30%1822,500

Đèn Bàn ĐB 18123

-30%1700,000

Đèn Bàn ĐB 18121

-30%1700,000

Đèn Bàn ĐB 17143

-30%700490,000

Đèn Bàn ĐB 17133

-30%700490,000

Đèn Bàn ĐB 15189

-30%875612,500